Poradnik dla gmin

W styczniu 2013 r. ukazał się podradnik dla gmin będący pierwszym polskim profesjonalnym opracowaniem poświęconym zasadom projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik stanowi kompendium wiedzy o projektowaniu ogrodów na dachach i ścianach, ich zakładaniu, utrzymaniu oraz roli w lokalnych strategiach ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Opisuje on także korzyści płynące ze stosowania zielonych dachów i ścian oraz najlepsze przykłady konkretnych realizacji z Polski i Szwajcarii.

Publikacja obejmuje zagadnienia prawne i ekonomiczne, tj. stan formalno-prawny branży ogrodów na dachach i ścianach w Polsce (regulacje budowlane, administracyjne, finansowe itp.) i normalizację prawidłowości działań związanych z projektowaniem oraz wykonywaniem dachów i ścian zielonych w Polsce, a także zagadnienia społeczne, tj. budowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych i wzmacnianie partycypacji społecznej. Znajduje się w niej omówienie działań KE na rzecz uznania ogrodów na dachach/ścianach za integralny element ochrony klimatu i zapewnienia finansowego wsparcia dla rozwoju rynku dachów zielonych w krajach członkowskich.

Autorzy uwzględnili również kwestię innowacyjności i nowatorstwa tematyki zielonych dachów/żyjących ścian w polskim środowisku samorządowym, szczególnie w kontekście zwiększenia efektywności energetycznej budynków i ochrony klimatu, a także powiązanie tematyki zielonych dachów/żyjących ścian z realizacją zobowiązań polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w zakresie modyfikacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz zrównoważonego gospodarowania energią w gminie.

Podręcznik dostępny jest w formie drukowanej (na eko-papierze) oraz w formie elektronicznej, którą można pobrać poniżej:

poradnik zasady projektowania zielonych dachowZasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian