Moduł Distance Learning

Celem modułu „Distance Learning” jest pomoc gminom zaangażowanym w projekt w realizacji działań projektowych, w tym przede wszystkim w sporządzeniu inwentaryzacji gminnego potencjału w zakresie zakładania zielonych dachów i ścian oraz w opracowaniu koncepcji ogrodu na dachu lub ścianie wybranego budynku publicznego.

Za pomocą modułu „Distance Learning” uczestnicy projektu mogą na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę na temat zielonych dachów i żyjących ścian oraz możliwości ich zakładania w określonych miejscach i warunkach, jak również konsultować z ekspertami nurtujące ich kwestie.

Narzędzie „Distance Learning”, za pomocą którego można zadawać pytania ekspertom od zielonych dachów i ścian, jest dostępne jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Wkrótce na stronie opublikowane zostaną również najczęściej zadawane pytania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Zadaj pytanie ekspertom