Ogród nad głową 2

Odpowiadając na duże zainteresowanie działaniami realizowanymi w ramach projektu „Ogród nad głową” podjęliśmy się realizacji dwumiesięcznego (styczeń-luty 2015 r.) mini-projektu pn. „Ogród nad głową 2 – upowszechnienie koncepcji zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjnego działania w gminach do uwzględnienia w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN)” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt „Ogród nad głową” opierał się na bliskiej współpracy ekspertów szwajcarskich i polskich z przedstawicielami 12 gmin w obszarze realizacji ogrodów na dachach/ścianach na ich terenie w ramach Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Ze względu na innowacyjność tematu wybrano 12 wieloletnich członków PNEC i sygnatariuszy CoM z 8 województw bardzo aktywnych w dziedzinie oszczędności energii. Dodatkowo w całej Polsce nasze Stowarzyszenie prowadziło szeroką kampanię informacyjno-promocyjną.

Zmiana sytuacji w Polsce po wyborach samorządowych oraz zobowiązanie blisko 700 gmin do realizacji PGN w ramach dofinansowania z NFOŚiGW stwarza ogromną szansę na włączenie do PGN instalacji zielonych dachów i ścian jako innowacyjnego rozwiązania w zakresie poprawy energooszczędności budynków i optymalizacji gospodarki energetycznej systemów kanalizacyjnych. Prawdopodobnie wszystkie polskie gminy, a z pewnością ich znacząca większość,  będzie opracowywać PGN, gdyż jest to kluczowy dokument pozwalający na otrzymanie dofinansowania z zakresu termomodernizacji, efektywności energetycznej i OZE z POIiŚ w latach 2014-2020.

Mini-projekt  „Ogród nad głową 2”  to kontynuacja, wzbogacenie i uzupełnienie pierwotnego projektu oraz utrwalenie jego rezultatów przede wszystkim poprzez: