Zielone dachy i ściany w planach gospodarki niskoemisyjnej

frontPonad 300 słuchaczy zgromadziły w sumie seminaria pt. „Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej” zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w lutym br. w Białymstoku, Częstochowie, Lublinie i Słupsku.

Seminaria dotyczyły ekologicznych i techniczno-wykonawczych aspektów związanych z realizacją ogrodów na dachach i zielonych ścian w Polsce oraz możliwości włączenia tego typu inwestycji do planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Szczegółowo omówione zostały również główne elementy planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – sektory i obszary działania (np. budownictwo komunalne, transport publiczny, instalacje fotowoltaiczne, szkolenia i edukacja) oraz proces sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji CO2, która stanowi podstawę do opracowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej.

Zobowiązanie ponad 870 gmin (co stanowi ok. 35% gmin w Polsce) do realizacji PGN w ramach dofinansowania z NFOŚiGW  stwarza okazję włączenia do tych planów instalacji zielonych dachów i ścian. Stanowią one innowacyjne rozwiązanie w zakresie poprawy energooszczędności budynków i optymalizacji gospodarki energetycznej systemów kanalizacyjnych oraz skuteczną metodę kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynki. Ta wciąż nowa  w Polsce technologia  cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na liczne korzyści związane z jej wykorzystaniem. Zielone dachy znacząco bowiem wpływają na redukcję negatywnych skutków urbanizacji – retencjonują wodę, pochłaniają toksyczne gazy i dostarczają tlen, chronią budynki przed degradacją na skutek oddziaływania różnic temperatur oraz poprawiają komfort życia mieszkańców miast tworząc przestrzenie do kontaktów społecznych i rekreacji.

Ilustrowane zdjęciami opisy przykładowych realizacji zielonych dachów i ścian w Polsce i Szwajcarii zostały zgromadzone w bazie danych, od marca br. bezpłatnie dostępnej na stronie www.ogrodnadglowa.pl.

Organizacja seminariów oraz opracowanie bazy były współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkań i treścią wystąpień prelegentów.

Prezentacje

 • Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 podstawą do opracowania lokalnych Planów gospodarki niskoemisyjnej, Marcin ŁOJEK, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Błękitny dach na Pomorzu, Mariusz DĄBROWSKI, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
 • Doświadczenia miasta Częstochowy w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki energetycznej, Bożena HERBUŚ, Urząd Miasta Częstochowy
 • Główne elementy Planu gospodarki niskoemisyjnej - sektory i obszary działania, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Między naturą a Kulturą. Krajobraz zamiast budynku, Bolesław STELMACH, Stelmach i Partnerzy, Biuro architektoniczne Sp. z o.o.
 • Najciekawsze instalacje zielonych dachów na terenie Dąbrowy Górniczej, Marek MRÓWKA, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin, Beata JĘDRZEJEWSKA-KOZŁOWSKA, Urząd Miasta Lublin
 • Planowane i zrealizowane projekty zielonych dachów i ścian w Bielsku-Białej, Paweł BOSEK, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • Porozumienie Burmistrzów – korzyści i wymagania wynikające z przystąpienia do Porozumienia, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Prezentacja budynku pasywnego Centrum Demonstracyjne OZE z zielonym dachem w Bydgoszczy, Beata DOLATA, Centrum Demonstracyjne OZE, Bydgoszcz
 • Prezentacja idei Słupska jako zielonego miasta nowej generacji, Beata MACIEJEWSKA, Urząd Miasta Słupska
 • Projektowanie i realizacja inwestycji zielonych dachów i żyjących ścian, Bogusław CZECH, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone
 • Roślinność jako element projektu dachu i ściany, Marta WEBER-SIWIRSKA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii na przykładzie miasta Ełk, Krzysztof WILCZYŃSKI, Urząd Miasta Ełk
 • Wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii na przykładzie miasta Kościerzyna, Michał MAJEWSKI, Urząd Miasta Kościerzyna
 • Wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii na przykładzie Niepołomic, Stanisław NOWACKI, Urząd Gminy Niepołomice
 • Zielone dachy jako sposób na poprawę lokalnych warunków hydrologicznych, Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zielony dach na gminnym przedszkolu jako element Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Raciechowice, Barbara JANTAS, Urząd Gminy Raciechowice

   

  Seminaria:

 •