Dni Zielonych Dachów: Dąbrowa Górnicza

Gmina Dąbrowa Górnicza zorganizowała po raz pierwszy Dni Energii, Zielonych Dachów i Żyjących Ścian w dniach 7 – 8 września br. w Parku Hallera, gdzie równocześnie odbywały się m.in. imprezy plenerowe pn. „Pożegnanie Lata” i „Dożynki miejskie”.

Pracownicy Referatu Zarządzania Energią Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zapoznawali wszystkich chętnych z ideą zakładania zielonych dachów i żyjących ścian w ramach projektu „OGRÓD NAD GŁOWĄ, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”. Dla tych, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę na ten temat, był dostępny m.in. poradnik o zasadach projektowania i wykonywania zielonych dachów oraz żyjących ścian. Ponadto rozdawano ulotki i gadżety promujące tę ideę.

Pracownicy Urzędu Miasta udzielali także informacji o możliwości otrzymania dotacji celowej z budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny oraz z banku na zakup i montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody oraz ogrzewania budynków.

Przedstawiciele firmy PARADIGMA z Dąbrowy Górniczej, zajmującej się sprzedażą kolektorów słonecznych, przedstawili ekologiczne systemy grzewcze, udzielali informacji na temat korzyści płynących z zastosowania solarnej techniki grzewczej, równocześnie zaznaczając, że kolektory słoneczne mogą być skutecznie wykorzystywane także do ochładzania budynków. Podpowiadali także, na co zwracać uwagę przy doborze i kupnie zestawu solarnego dla indywidualnych potrzeb. Ponadto informowali o możliwościach uzyskania dotacji z banku na zakup i montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody oraz ogrzewania budynków, a także o zasadach projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych.

Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć najnowocześniejsze próżniowe kolektory słoneczne wyposażone w zwierciadła paraboliczne CPC (ang. Compound Parabolic Concentrator), które powodują maksymalną zamianę promieniowania świetlnego w ciepło. Bardzo obrazowo zaprezentowano, jakie znaczenie ma takie zwierciadło. Przygotowano przenośne urządzenie (potocznie nazywane „słonecznym grillem”), które tak skupia promienie słoneczne, że można np. gotować wodę lub coś usmażyć. Razem z przedstawicielami PARADIGMY informacji i porad technicznych udzielał autoryzowany przedstawiciel tej firmy, zajmujący się montażem kolektorów słonecznych je produkcji.

Przedstawiciel firmy POŁUDNIOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII z Dąbrowy Górniczej zajmującej się m. in. fotowoltaiką zapoznawał wszystkich zainteresowanych z możliwościami jej zastosowania w gospodarstwach indywidualnych, a także o formach dofinansowania i odsprzedawania nadwyżek energii elektrycznej w odniesieniu do obowiązujących i przyszłych przepisów prawnych. Prezentował najpopularniejszy panel PV o powierzchni 1,6 m2, który może wytworzyć prąd stały o mocy 230 W.

Zainteresowanie wzbudzały rozdawane ulotki o SAMOspłacających się domach. Informacja ta została przygotowana w oparciu o założenia rządowego projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz szacunkowej wielkości produkcji i cen zakupu energii odnawialnej. Założeniem tej idei jest odkupywanie wyprodukowanej energii elektrycznej produkowanej przez SAMOspłacający się dom przez zakłady energetyczne przez cały okres objęty kredytem udzielonym nabywcy pakietu SAMOspłacającego się domu. Możliwość zakupu domu za 0 zł miesięcznie oznacza możliwość spłaty wartości kredytu udzielonego nabywcy pakietu SAMOspłacającego się domu przez BOŚ Bank z przychodów uzyskanych przez kredytobiorcę ze sprzedaży do zakładów energetycznych energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną oraz z oszczędności na kosztach utrzymania domu uzyskanych dzięki zastosowaniu urządzeń energooszczędnych.

Ponadto można było informacje oraz broszury wydane przez Bank Ochrony Środowiska na temat możliwości uzyskania dochodów z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zawierające raport ekologiczny.

W sobotę 7 września uczniowie z Technikum Zespołu Szkół Zawodowych „SZTYGARKA” specjalizujący się w architekturze krajobrazu, wraz ze swoimi nauczycielami, promowali i jednocześnie zachęcali do budowania zielonych dachów i żyjących ścian. Udzielali porad i informacji na temat warunków, jakie musi spełnić dach, aby można było na nim hodować zieleń oraz jakie rośliny możemy na nim posadzić i jak je pielęgnować, podkreślając jednocześnie, że nie wymaga to wielkiego nakładu pracy. Cały czas rozdawali również ulotki i gadżety dot. powyższej tematyki. Ponadto przygotowali bardzo ciekawą prezentację z żywych kwiatów i roślin, które są najłatwiejsze do uprawiania na dachach. Prezentacja ta cieszyła się wielką popularnością wśród uczestników festynu.

W niedzielę 8 września przedstawiciele firmy „Zielony Dach” z Gliwic kontynuowali prezentację związaną z zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. Ze względu na to, że ich główną specjalnością jest projektowanie zielonych dachów, ogrodów na dachach, zielonych tarasów oraz zielonych ścian udzielali zainteresowanym konkretnych odpowiedzi jak projektować i budować takie dachy lub tarasy. Dla osób oceniających te przedsięwzięcia bardzo sceptycznie, głównie z powodów finansowych, przygotowane były ciekawe propozycje zielonych dachów w wersji mikro. Był to karmik dla ptaków i buda dla psa, które największe zainteresowanie wzbudzały wśród dzieci i młodzieży. Na przykładzie tych modeli w sposób bardzo interesujący pokazano, z jakich warstw składa się zielony dach, a ponadto że zieleń można mieć nie tylko na dachu płaskim, ale także na skośnym.

Na zakończenie Dni Energii, Zielonych Dachów i Żyjących Ścian Prezes firmy PARADIGMA umożliwił wszystkim zainteresowanym zwiedzanie budynku, będącego ich siedzibą, który ma cechy budynku pasywnego. Zwiedzający mogli zobaczyć, jakie źródła energii są tam wykorzystywane, jak wygląda nowoczesna kotłownia oraz jak jest zbudowany taki budynek. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące powyżej określonych zagadnień, które poprowadził Prezes tej firmy. Udzielał również odpowiedzi na zadawane pytania.

Tegoroczne, pierwsze w Dąbrowie Górniczej Dni Zielonych Dachów i Żyjących Ścian spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców - uczestników festynu. Świadczy to o tym, że dąbrowianie potrzebują tego typu akcji, że są otwarci na innowacje, zwłaszcza te ekologiczne, gdyż temat ekologii jest im coraz bliższy. Z pewnością w następnym roku Dni Zielonych Dachów i Żyjących Ścian w Dąbrowie Górniczej będą się cieszyły jeszcze większym powodzeniem.

Galeria