Dni Zielonych Dachów: Bielawa

W dniu 7 września 2013 roku przy okazji odbywającego się corocznie Dnia Działkowca w Bielawie odbyły się po raz pierwszy Dni Zielonych Dachów (DZD). Gmina Bielawa uczestnicząca w projekcie pn. „OGRÓD NAD GŁOWĄ, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” zorganizowała swoje stoisko właśnie pod hasłem „Ogród nad głową”.

Przez cały czas trwania imprezy na stoisku dostępne i rozdawane były różnego rodzaju informatory, ulotki, torby ekologiczne, notesy i gadżety.

Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bielawy żywo zainteresowanych szwajcarskimi i polskimi doświadczeniami w zakresie zakładania ogrodów na dachach i ścianach w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków oraz poprawy retencji wód opadowych.

Organizatorzy obecni na stoisku udzielali szczegółowych i wyczerpujących informacji, odpowiadali na pytania i przekonywali, iż koncepcja zielonych dachów i ścian w lokalnych planach i strategiach zrównoważonego gospodarowania energią może przynieść liczne korzyści, nie tylko w sferze ochrony środowiska, ale i poprawy estetyki miast.

Dzień Zielonych Dachów w Bielawie wzbudził wśród mieszkańców miasta duże zainteresowanie tematyką zielonych dachów i żyjących ścian. Wzrosła świadomość potrzeby oszczędzania energii poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków, jak również redukcję emisji CO2 oraz zastosowanie innowacyjnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Galeria