Konferencja końcowa
Zdj. 1 Uczestnicy spotkania

Konferencja kończąca projekt pn. „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” odbyła się w dniach 13-14 maja 2014 roku w Operze Novej w Bydgoszczy i zgromadziła blisko 80 osób, w tym m.in. przedstawicieli gmin, firm działających w sektorze zielonych dachów i ścian, projektantów z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, jak również studentów architektury krajobrazu. Było to już ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Ogród nad głową” współfinansowanego z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Zdj. 2 Podpisanie porozumienia
o dalszej współpracy

Pani Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités” oraz Pan Wiesław Zawistowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uroczyście rozpoczęli konferencję i powitali uczestników. W sesji plenarnej pierwszego dnia wystąpili eksperci ze Szwajcarii – Pan Stephan Brenneisen i Pan Rafael Schneider, a także prelegenci Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Wygłoszone prezentacje dotyczyły m.in. efektów kampanii promującej ideę zielonych dachów i żyjących ścian w Szwajcarii, szwajcarskich koncepcji zielonych dachów, doboru materiału roślinnego na dachy ekstensywne, edukacji w zakresie zielonych dachów i możliwości wykorzystania zielonych dachów w celu poprawy lokalnych warunków hydrologicznych. Podczas konferencji reprezentanci Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités”, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zurychu podpisali porozumienie dotyczące kontynuacji współpracy w zakresie transferu szwajcarskiego know-how dla zielonych dachów i żyjących ścian do polskich gmin.

Drugiego dnia konferencji przedstawiciele gmin zaangażowanych w realizację projektu przedstawili wdrożone i planowane inwestycje zielonych dachów i żyjących ścian, a przedstawiciele Urzędu Gminy Raciechowice – Pan Marek Gabzdyl i Pani Barbara Jantas zaprezentowali pierwszy zielony dach wg szwajcarskiej technologii w Polsce, który powstał na dachu miejscowego przedszkola. Uczestnicy dowiedzieli się również jak ująć projekty zielonych dachów i żyjących ścian w lokalnych Planach działań na rzecz zrównoważonej energii. Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Ogród nad głową” było również kolejną wyjątkową okazją do wysłuchania inspirujących i motywujących wystąpień obecnych na rynku polskim firm działających w obszarze zielonych dachów.

Zdj. 3 Podróż studyjna

Dodatkową atrakcją towarzyszącą konferencji była podróż studyjna po najciekawszych inwestycjach zielonych dachów w Bydgoszczy. Uczestnicy zwiedzili instalacje zlokalizowane na: Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, Przystani Bydgoszcz, kompleksie mieszkaniowym Arkada Park i Atrium Park (Arkada Inwest), Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza i Centrum Handlowym Focus Mall.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i spełniło oczekiwania uczestników, którzy wyrazili swoją opinię w ankiecie ewaluacyjnej. Szczególnie pozytywnie zostały ocenione materiały informacyjno-promocyjne (notesy, kalendarze, poradniki, broszury, ulotki) rozdawane na stoiskach. Uczestnicy zwrócili uwagę na wyjątkową atmosferę towarzyszącą konferencji i wskazali na konieczność dalszej popularyzacji idei zielonych dachów i żyjących ścian w Polsce.

Program konferencji

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

13.05.2014

 1. Rezultaty projektu Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Efekty kampanii promującej ideę zielonych dachów i żyjących ścian w Szwajcarii, Stephan BRENNEISEN, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurichu, Centrum Wiedzy o Dachach Zielonych
 3. Szwajcarskie koncepcje zielonych dachów: od ogrodów po łąki orchidei, Rafael SCHNEIDER, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurichu, Centrum Wiedzy o Dachach Zielonych
 4. Materiał roślinny na dachy ekstensywne – praktyka polska, Włodzisław BARCIKOWSKI, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”
 5. Zielone dachy jako sposób na poprawę lokalnych warunków hydrologicznych, Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”
 6. Inwestycje zielonych dachów zrealizowane w Bydgoszczy – wprowadzenie do podróży studyjnej, Bogna RYBACKA, Urząd Miasta Bydgoszczy
 7. Edukacja w zakresie zielonych dachów i żyjących ścian w Polsce, Ewa WALTER, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14.05.2014

 1. Zielone dachy i żyjące ściany w lokalnych Planach działań na rzecz zrównoważonej energii, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Pierwszy dach według szwajcarskiej technologii w Polsce – zielony dach na budynku przedszkola w gminie Raciechowice, Marek GABZDYL i Barbara JANTAS, Urząd Gminy Raciechowice
 3. Projekt koncepcyjny zajezdni tramwajowej na Woli, Warszawa, Dorota KUNICKA, Urząd m.st. Warszawy
 4. Koncepcja zielonych dachów na pokryciu dachowym Centrum Edukacyjno-multimedialnego, ul. Jana Pawła II, Piaseczno, Jolanta ŁĄCZYŃSKA, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 5. Planowane i zrealizowane projekty zielonych dachów i ścian w Bielsku-Białej, Paweł BOSEK, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 6. Koncepcja „żyjących ścian” w mieście Ełk, Krzysztof WILCZYŃSKI, Urząd Miasta Ełku
 7. Zielona Kościerzyna, Ewelina LABUDA, Urząd Miasta Kościerzyna
 8. Green Cap dach zielony na każdym obiekcie, Bogusław CZECH, GEOTABO
 9. Zielone dachy w systemie Optigruen, Sabina PIETREK, Optigruen
 10. Zielone dachy skośne, Andrzej KANIA, GCL
 11. Proste i skuteczne systemy zazieleniania dachów firmy SOPPREMA, Piotr MUSZYŃSKI, SOPREMA

Galeria zdjęć